Luotettavat leasingpalvelut räätälöitynä tarpeisiisi

Autokantaasi päivittäessäsi autamme etsimään vanhalle autollesi mahdollisimman hyvän ostotarjouksen

Huoltoleasing

Huoleton ja helppo ratkaisu yritysautoiluun, jossa tavoitellaan ylläpitokustannusten ennustettavuutta.

Huoltoleasing siirtää vastuun ajoneuvon jäännösarvosta leasingpalvelun tarjoajalle. Käytössäsi on aina uutta tekniikkaa, turvallisuus ja ekologisuus huomioiden.

Valitun kilometrirajan ylittyessä veloitetaan ylitetyt kilometrit leasingkauden päättyessä.

Palvelun edut

 • Siirtää riskin ajoneuvon jäännösarvosta leasingpalvelun tarjoajalle

 

 • Tiepalvelu turvanasi ympäri vuorokauden

 

 • Vain yksi kiinteähintainen kuukausittainen lasku

 

 • Sisältää realisointiturvan

Palveluun sisältyy

 • Rahoitus
 • Kilometriraja valittavissa
 • Määräaikaishuollot
 • Renkaat sopimuksen mukaan
 • Nimetty vastuuhenkilö
 • Tiepalvelu

Erikseen sovittaessa myös:

 • Polttoainekortti
 • Liikenne- ja kaskovakuutus
 • Sijaisautopalvelu määräaikaishuoltojen ajaksi

Avoin
Huoltoleasing

Kustannustehokas ja helppo leasingratkaisu, jossa maksat vain ajoneuvon käytöstä aiheutuvista kuluista.

Kilometrimäärä valittavissa ilman veloitusta ylittyneiltä kilometreiltä.

Leasingkauden päätyttyä ajoneuvon toteutuneet kulut, huoltokulut ja arvonalenema verrataan budjetoituihin kuluihin. Budjetoitujen kulujen ylittyessä veloitetaan lisäkuluja toteutuneiden kulujen osalta sekä kilometrirajan ylittyessä tasataan toteutuneet kulut budjetoitujen kulujen kanssa.

Kustannustehokas ratkaisu erityisesti tilanteissa, joissa ajoneuvon vuotuisia kilometrimääriä on hankala arvioida etukäteen.

 

Palvelun edut

 • Kustannustehokas ratkaisu – tarkka hinnoittelu perustuu ajoneuvon toteutuneeseen käyttöön sekä ylläpitoon

 

 • Arvioitua pienemmällä käyttöasteella sekä hyvällä pidolla mahdollista saavuttaa hinnan palautuksia

 

 • Jakaa ajoneuvosta koituvaa riskiä

 

 • Tiepalvelu turvanasi ympäri vuorokauden

 

 • Vain yksi kuukausittainen lasku

 

 • Sisältää realisointiturvan

Palveluun sisältyy

 • Rahoitus
 • Kilometriraja valittavissa, toteutuneet kulut tasataan leasingkauden päätyttyä
 • Määräaikaishuollot
 • Normaalista kulumisesta aiheutuvat tekniset korjaukset
 • Renkaat sopimuksen mukaan
 • Nimetty vastuuhenkilö
 • Tiepalvelu

Erikseen sovittaessa myös:

 • Polttoainekortti
 • Liikenne- ja kaskovakuutus
 • Sijaisautopalvelu määräaikaishuoltojen ajaksi

Rahoitusleasing

Edullisin leasingratkaisu, tuoden autokannan hallintaan ennakoitavuutta ja vapauttaen pääomaa ydinliiketoimintaan.

Rahoitusleasing sisältää ainoastaan arvon aleneman ja rahoituskulut. Ilman kilometrirajaa, siirtäen vastuun auton arvonalenemasta ja huolenpidosta asiakkaalle.

Helpottaa kulujen ennakoitavuutta jakamalla kulut tasaisesti koko leasingkaudelle. Leasingkauden päättyessä myyntihinnan ollessa sovittua jäännösarvoa suurempi, hyvitetään erotus asiakkaalle. Päinvastoin myyntihinnan ollessa negatiivinen veloitetaan lisäkuluja myyntihinnan erotuksen verran.

Mahdollistaa ajoneuvon pitämisen taseen ulkopuolella.

Palvelun edut

 • Kulujen jakautuminen tasaisesti koko sopimuskaudelle

 

 • Edullisin leasingratkaisu

Palveluun sisältyy

 • Rahoitus
 • Tiepalvelu
 • Myyntipalvelu sopimuskauden päätyttyä
 • Täysin rajoittamattomat kilometrit

Erikseen sovittaessa myös:

 • Polttoainekortti
 • Liikenne- ja kaskovakuutus

Hyötyajoneuvot

Hyötyajoneuvojen leasingratkaisut yksilöllisesti varusteltuna.

Ajoneuvojen varustelu toteutetaan yhdessä alan parhaimpien ammattilaisten kanssa, huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Huolellisella suunnitelulla tehostetaan käyttöastetta, säästetään kustannuksissa sekä parannetaan työn mielekkyyttää ja nopeutta merkittävästi.

Lisävarusteiden kustannukset mahdollista jakaa leasingkauden kuukausittaisille laskuille.

Nykyaikaisella tekniikalla saavutetaan polttoainesäästöjä, parempaa ekologisuutta ja helpotetaan yrityskohtaisten päästötavoitteiden saavuttamista.

Palvelun edut

 • Ajoneuvojen yksilöllinen räätälöitävyys – säästää kustannuksia sekä tehostaa käyttöastetta
 • Merkittävät edut työn mielekkyyteen ja nopeuteen
 • Käytössäsi aina uutta ja kehittynyttä tekniikkaa
 • Lisääntynyt turvallisuus
 • Ekologisuuden ja päästötavoitteiden huomioiminen
 • Vain yksi kuukausittainen lasku
 • Sisältää realisointiturvan

Leadeq on suomalainen leasingalan yhtiö, joka on yritysten kokonaisvaltainen kumppani sekä ajoneuvojen aktiivinen ja vastuullinen hallinnoitsija. Asiakkaille tuotetaan lisäarvoa kustannusohjatulla suunnittelulla integroituna palvelujen asiakaslähtöiseen ja kustannustehokkaaseen toteutukseen.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

 

Arkisin klo 9.00-17.00

asiakaspalvelu@leadeq.fi

puh. 040 9630671